CĂN HỘ VIEW SÔNG CỔNG CHÀO BÌNH DƯƠNG. CUỐI NĂM GIAO NHÀ (Tin Hết Hạn)

34